STEUN DE NVVE!

Met uw steun kunnen we:

• Het zelfgekozen levenseinde op de kaart blijven zetten bij politiek, overheid en maatschappelijke organisaties

• Zorgen dat mensen in Nederland meer regie over hun levenseinde krijgen door duidelijke voorlichting en informatie

• Wetenschappelijk onderzoek laten doen

• Scholing aanbieden aan zorgprofessionals voor meer kennis over de euthanasiewet en wilsverklaringen, zodat patiënten beter worden ondersteund

• Artsen en naasten juridische steun bieden bij rechtszaken rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding

• Initiatieven ondersteunen die het zelfgekozen levenseinde bij een groot publiek onder de aandacht brengen


Hoe kunt u ons hierbij helpen?

De NVVE is een onafhankelijke vereniging en ontvangt geen subsidie. Onze leden, hun lidmaatschapsbijdrage en alle giften zijn daarom heel belangrijk. Een gift kan eenmalig of periodiek (belastingvrij) zijn, maar u kunt onze vereniging ook opnemen in uw testament.

Denkt u erover om iets extra te doen voor de NVVE, bijvoorbeeld door onze projecten of onderzoeken ook financieel te steunen? Kijk dan op de website nvve.nl/doneer.

STEUN DE NVVE!

Met uw steun kunnen we:

• Het zelfgekozen levenseinde op de kaart blijven zetten bij politiek, overheid en maatschappelijke organisaties

• Zorgen dat mensen in Nederland meer regie over hun levenseinde krijgen door duidelijke voorlichting en informatie

• Wetenschappelijk onderzoek laten doen

• Scholing aanbieden aan zorgprofessionals voor meer kennis over de euthanasiewet en wilsverklaringen, zodat patiënten beter worden ondersteund

• Artsen en naasten juridische steun bieden bij rechtszaken rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding

• Initiatieven ondersteunen die het zelfgekozen levenseinde bij een groot publiek onder de aandacht brengen


Hoe kunt u ons hierbij helpen?

De NVVE is een onafhankelijke vereniging en ontvangt geen subsidie. Onze leden, hun lidmaatschapsbijdrage en alle giften zijn daarom heel belangrijk. Een gift kan eenmalig of periodiek (belastingvrij) zijn, maar u kunt onze vereniging ook opnemen in uw testament.

Denkt u erover om iets extra te doen voor de NVVE, bijvoorbeeld door onze projecten of onderzoeken ook financieel te steunen? Kijk dan op de website nvve.nl/doneer.