De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) hebben vorig jaar 9068 meldingen van euthanasie ontvangen. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2022. Net als in eerdere jaren wordt verreweg het grootste aantal keren euthanasie verleend aan mensen die lijden aan een terminale ziekte. Kanker is met 5105 keer veruit de meest voorkomende aanleiding voor het euthanasieverzoek. Andere aandoeningen zoals een stapeling van ouderdomsaandoeningen (349 keer), dementie (336 keer) of psychiatrische aandoeningen (138 keer) zijn veel minder vaak aan de orde, terwijl de wet dit wel mogelijk maakt.  

Expertisecentrum Euthanasie (EE), de voormalige Levenseindekliniek, kreeg vorig jaar 4508 hulpvragen. In 1289 gevallen leidde dit daadwerkelijk tot euthanasie. Ook dit is in lijn met eerdere jaren. Als sinds de oprichting in 2012 schommelt het aantal ingewilligde verzoeken rond de 30 procent. •

Meer meldingen van euthanasie

Ook de door D66 aangepaste versie van het wetsvoorstel ‘voltooid leven’ kan niet op instemming rekenen van de artsenfederatie KNMG. Op haar website schrijft de KNMG dat zij ‘fundamentele kritiek’ houdt op het voorstel. De artsenfederatie stelt dat de doodswens bij oudere mensen vaak voortkomt uit complexe problematiek, zoals eenzaamheid, depressie, sociaal isolement, financiële problemen of een zwakke sociaaleconomische positie. ‘Ook is de doodswens van deze mensen vaak ambivalent en wisselend. Het is belangrijk dat er ook maatschappelijk gezien meer aandacht komt voor deze problematiek. Het vergemakkelijken van hulp bij zelfdoding voor ouderen in een kwetsbare positie is echter niet een verantwoorde of wenselijke weg.’ •

Ecuador wordt na Colombia het tweede land in Zuid-Amerika dat euthanasie legaliseert. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Ecuadoriaanse Hooggerechtshof in een zaak van een 42-jarige ALS-patiënte. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) steunde de vrouw met een brief aan de rechters waarin ook is uitgelegd hoe de euthanasiepraktijk in Nederland is geregeld. Paola Roldán had de rechtszaak aangespannen om op een waardige manier te mogen sterven. In de uitspraak geven de rechters de regering van Ecuador opdracht een wetsvoorstel te maken waarin de procedures rondom euthanasie staan. Na goedkeuring door het parlement is euthanasie in Ecuador dan legaal. •

Ecuador dicht bij wetgeving

Sinds 2015 zijn in Nederland zeker 172 mensen overleden nadat zij het zelfdodingspoeder Middel X gebruikten. Bij 70 procent van hen is een ‘psychiatrische voorgeschiedenis’ geregistreerd. Dit blijkt uit onderzoek van stichting 113 Zelfmoordpreventie. De gemiddelde leeftijd van mensen die hun leven met dit middel beëindigden is 59 jaar. Onderzoeker Lizanne Schweren zei in NRC: ‘Deze cijfers wijzen uit dat het een zeer diverse groep is met mensen uit alle leeftijdscategorieën en dat de groep niet alleen bestaat uit ouderen die een weloverwogen keuze maken.’

In september 2017 presenteerde Coöperatie Laatste Wil (CLW) Middel X in het tv-programma Nieuwsuur als een gemakkelijk verkrijgbare, goedkope en humane stof waarmee men het eigen leven kan beëindigen. Zeven leden en (oud)bestuurders van de coöperatie worden verdacht van het vormen van een samenwerkingsverband met hulp bij zelfdoding als doel. Vorige maand eiste het OM tot tweeënhalf jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen oud-leden die Middel X daadwerkelijk leverden. Tegen voormalig CLW-voorzitter Jos van Wijk eiste het OM achttien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Tegen oud-bestuurslid Petra de Jong werd vrijspraak geëist. •

De Franse president Macron heeft het parlement een wetsvoorstel voorgelegd dat ‘hulp bij sterven’ mogelijk moet maken. Het onderwerp ligt buitengewoon gevoelig in Frankrijk. Dat blijkt wel uit het feit dat in de voorgestelde wettekst de woorden ‘euthanasie’ en ‘hulp bij zelfdoding’ niet voorkomen. 

In Frankrijk wordt al jaren gedebatteerd over iets wat op een euthanasiewet moet gaan lijken. 

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gelden er strenge eisen om in aanmerking te komen voor hulp bij sterven. De patiënt moet ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het moet zeker zijn dat de persoon op korte of middellange termijn zal sterven en dat de pijn niet meer verlicht kan worden. Ook moet de aanvrager volwassen en volledig wilsbekwaam zijn. Mensen met psychische klachten of dementie komen niet in aanmerking. •

Deze maand verschijnt bij uitgever Concertobooks het nieuwe boek van Peter de Wit, cartoonist voor onder meer Relevant. In het boek, getiteld Doodleuk, laat De Wit op zijn bekende humoristische en soms satirische wijze zien hoe we omgaan met de dood. Zelf zegt De Wit erover: ‘We praten liever niet over de dood. Het is niet populair onder de mensen. Hoewel ieder van ons weet dat dit aardse leven eindig is, blijven velen van ons tot het allerlaatste moment koppig in de ontkenningsfase hangen.’ Aan de uitgave van het boek is een expositie van de tekeningen uit Doodleuk gekoppeld in Museum Tot Zover (Kruislaan 124 in Amsterdam) van 27 juni 2024 tot 12 januari 2025. •

Doodleuk, 96 pagina’s zwart-wit, 14,99 euro.

Artsenfederatie ook niet voor aangepast voorstel wet voltooid leven

Onderzoek: 172 doden na gebruik Middel X

Frans debat over ‘hulp bij sterven’

Nieuw boek en expositie van Peter de Wit

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) hebben vorig jaar 9068 meldingen van euthanasie ontvangen. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2022. Net als in eerdere jaren wordt verreweg het grootste aantal keren euthanasie verleend aan mensen die lijden aan een terminale ziekte. Kanker is met 5105 keer veruit de meest voorkomende aanleiding voor het euthanasieverzoek. Andere aandoeningen zoals een stapeling van ouderdomsaandoeningen (349 keer), dementie (336 keer) of psychiatrische aandoeningen (138 keer) zijn veel minder vaak aan de orde, terwijl de wet dit wel mogelijk maakt.  

Expertisecentrum Euthanasie (EE), de voormalige Levenseindekliniek, kreeg vorig jaar 4508 hulpvragen. In 1289 gevallen leidde dit daadwerkelijk tot euthanasie. Ook dit is in lijn met eerdere jaren. Als sinds de oprichting in 2012 schommelt het aantal ingewilligde verzoeken rond de 30 procent. •

Meer meldingen van euthanasie

Ecuador wordt na Colombia het tweede land in Zuid-Amerika dat euthanasie legaliseert. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Ecuadoriaanse Hooggerechtshof in een zaak van een 42-jarige ALS-patiënte. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) steunde de vrouw met een brief aan de rechters waarin ook is uitgelegd hoe de euthanasiepraktijk in Nederland is geregeld. Paola Roldán had de rechtszaak aangespannen om op een waardige manier te mogen sterven. In de uitspraak geven de rechters de regering van Ecuador opdracht een wetsvoorstel te maken waarin de procedures rondom euthanasie staan. Na goedkeuring door het parlement is euthanasie in Ecuador dan legaal. •

Ecuador dicht bij wetgeving

Ook de door D66 aangepaste versie van het wetsvoorstel ‘voltooid leven’ kan niet op instemming rekenen van de artsenfederatie KNMG. Op haar website schrijft de KNMG dat zij ‘fundamentele kritiek’ houdt op het voorstel. De artsenfederatie stelt dat de doodswens bij oudere mensen vaak voortkomt uit complexe problematiek, zoals eenzaamheid, depressie, sociaal isolement, financiële problemen of een zwakke sociaaleconomische positie. ‘Ook is de doodswens van deze mensen vaak ambivalent en wisselend. Het is belangrijk dat er ook maatschappelijk gezien meer aandacht komt voor deze problematiek. Het vergemakkelijken van hulp bij zelfdoding voor ouderen in een kwetsbare positie is echter niet een verantwoorde of wenselijke weg.’ •

Artsenfederatie ook niet voor aangepast voorstel wet voltooid leven

Sinds 2015 zijn in Nederland zeker 172 mensen overleden nadat zij het zelfdodingspoeder Middel X gebruikten. Bij 70 procent van hen is een ‘psychiatrische voorgeschiedenis’ geregistreerd. Dit blijkt uit onderzoek van stichting 113 Zelfmoordpreventie. De gemiddelde leeftijd van mensen die hun leven met dit middel beëindigden is 59 jaar. Onderzoeker Lizanne Schweren zei in NRC: ‘Deze cijfers wijzen uit dat het een zeer diverse groep is met mensen uit alle leeftijdscategorieën en dat de groep niet alleen bestaat uit ouderen die een weloverwogen keuze maken.’

In september 2017 presenteerde Coöperatie Laatste Wil (CLW) Middel X in het tv-programma Nieuwsuur als een gemakkelijk verkrijgbare, goedkope en humane stof waarmee men het eigen leven kan beëindigen. Zeven leden en (oud)bestuurders van de coöperatie worden verdacht van het vormen van een samenwerkingsverband met hulp bij zelfdoding als doel. Vorige maand eiste het OM tot tweeënhalf jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen oud-leden die Middel X daadwerkelijk leverden. Tegen voormalig CLW-voorzitter Jos van Wijk eiste het OM achttien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk. Tegen oud-bestuurslid Petra de Jong werd vrijspraak geëist. •

Onderzoek: 172 doden na gebruik Middel X

De Franse president Macron heeft het parlement een wetsvoorstel voorgelegd dat ‘hulp bij sterven’ mogelijk moet maken. Het onderwerp ligt buitengewoon gevoelig in Frankrijk. Dat blijkt wel uit het feit dat in de voorgestelde wettekst de woorden ‘euthanasie’ en ‘hulp bij zelfdoding’ niet voorkomen. 

In Frankrijk wordt al jaren gedebatteerd over iets wat op een euthanasiewet moet gaan lijken. 

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gelden er strenge eisen om in aanmerking te komen voor hulp bij sterven. De patiënt moet ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het moet zeker zijn dat de persoon op korte of middellange termijn zal sterven en dat de pijn niet meer verlicht kan worden. Ook moet de aanvrager volwassen en volledig wilsbekwaam zijn. Mensen met psychische klachten of dementie komen niet in aanmerking. •

Frans debat over ‘hulp bij sterven’

Deze maand verschijnt bij uitgever Concertobooks het nieuwe boek van Peter de Wit, cartoonist voor onder meer Relevant. In het boek, getiteld Doodleuk, laat De Wit op zijn bekende humoristische en soms satirische wijze zien hoe we omgaan met de dood. Zelf zegt De Wit erover: ‘We praten liever niet over de dood. Het is niet populair onder de mensen. Hoewel ieder van ons weet dat dit aardse leven eindig is, blijven velen van ons tot het allerlaatste moment koppig in de ontkenningsfase hangen.’ Aan de uitgave van het boek is een expositie van de tekeningen uit Doodleuk gekoppeld in Museum Tot Zover (Kruislaan 124 in Amsterdam) van 27 juni 2024 tot 12 januari 2025. •

Doodleuk, 96 pagina’s zwart-wit, 14,99 euro.

Nieuw boek en expositie van Peter de Wit