VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING ZATERDAG 22 JUNI 2024

AGENDA

1 Opening door dagvoorzitter NVVE

2 Ingekomen stukken en mededelingen

3 Verslag van de ALV d.d. 16 december 2023

4 Jaarverslag 2023

5 Jaarrekening 2023

6 Ledenadviesraad (Lar)

7 Rondvraag en sluiting

Het INHOUDELIJKE MIDDAGPROGRAMMA staat in het teken van actualisatie van onze meerjarenbeleidsnota 'Vrijheid van sterven'.

LEDENOVERLEG

Voorafgaand aan de ALV is er een overleg voor leden onderling op donderdag 16 mei 2024 om 19.30 uur in De Eenhoorn te Amersfoort en dit kan ook digitaal worden gevolgd.  U kunt zich voor een van beide opties aanmelden op de website van de NVVE onder MijnNVVE.  

De ALV begint op zaterdag 22 juni 2024 om 11:00 uur in De Eenhoorn te Amersfoort en kan ook digitaal worden gevolgd. U kunt zich voor een van beide opties aanmelden op de website van de NVVE onder MijnNVVE. De stukken staan op tijd voor het ledenoverleg en de ALV op nvve.nl.

AGENDA

1
Opening door dagvoorzitter NVVE
2

Ingekomen stukken en mededelingen
3

Verslag van de ALV d.d. 16 december 2023
4

Jaarverslag 2023
5

Jaarrekening 2023
6

Ledenadviesraad (Lar)
7

Rondvraag en sluiting

Het INHOUDELIJKE MIDDAGPROGRAMMA staat in het teken van actualisatie van onze meerjarenbeleidsnota 'Vrijheid van sterven'.

LEDENOVERLEG

Voorafgaand aan de ALV is er een overleg voor leden onderling op donderdag 16 mei 2024 om 19.30 uur in De Eenhoorn te Amersfoort en dit kan ook digitaal worden gevolgd.  U kunt zich voor een van beide opties aanmelden op de website van de NVVE onder MijnNVVE.  

De ALV begint op zaterdag 22 juni 2024 om 11:00 uur in De Eenhoorn te Amersfoort en kan ook digitaal worden gevolgd. U kunt zich voor een van beide opties aanmelden op de website van de NVVE onder MijnNVVE. De stukken staan op tijd voor het ledenoverleg en de ALV op nvve.nl.

VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING ZATERDAG 22 JUNI 2024