In een reactie op de rechtszaak rond Alex S. zegt de NVVE dat het belangrijk is dat Nederland loskomt van incidenten en serieus het debat gaat voeren over de eigen regie over het levenseinde; een doel dat wordt gesteund door twee derde van de Nederlanders.  
De NVVE vindt dat er meer (wettelijke) mogelijkheden moeten komen voor eigen regie op een waardig levenseinde. De vereniging pleit dan ook voor afschaffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding, de mogelijkheid van stervenshulp door professionele hulpverleners die niet per se arts zijn en de gereguleerde verkrijgbaarheid van een legaal, waardig, veilig en betrouwbaar stervensmiddel.  

De NVVE vindt dat mensen met een weloverwogen persisterende doodswens toegang moeten  krijgen tot een legaal, waardig, veilig en betrouwbaar stervensmiddel, zodat zij niet hoeven te kiezen voor een gruwelijke suïcide die veel leed toebrengt aan de persoon in kwestie, omstanders en familie. Daarbij moeten zij openlijk steun van hun naasten kunnen vragen en krijgen, zodat zij niet in eenzaamheid of met angst voor vervolging van dierbaren sterven. 

Mensen met een weloverwogen persisterende doodwens, bij wie geen sprake is van lijden met een medische oorzaak, komen niet in aanmerking voor levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding (euthanasie). Er is geen legaal, waardig, veilig en betrouwbaar stervensmiddel verkrijgbaar, waardoor mensen met een weloverwogen persisterende stervenswens ongelukkig verder leven óf overgaan tot gruwelijke suïcide. Zelfdoding is niet strafbaar, hulp bij zelfdoding is dat op dit moment wel. Daardoor sterven mensen in eenzaamheid, uit angst voor vervolging van dierbaren. Voor mensen die hun zelfdoding niet geheel op eigen kracht kunnen of willen voorbereiden en uitvoeren, is geen professionele stervenshulp (buiten de arts). Denk daarbij aan morele hulp om tot een goed besluit te komen, maar ook aan praktische hulp bij het verkrijgen van de middelen voor een waardige dood. 

De NVVE steunt dus het principe dat er een door de overheid gereguleerd, betrouwbaar levensbeëindigend middel moet komen waarmee mensen weloverwogen en op een waardige wijze een einde aan hun leven kunnen maken. Voor de NVVE staat overigens niet vast dat Middel X zorgt voor een snel, waardig en pijnloos overlijden. Deskundigen spreken elkaar daarover tegen. De NVVE verwijst voor objectieve informatie over de voor- en nadelen van verschillende methoden voor zorgvuldige zelfdoding naar het handboek De vredige pil van Philip Nitschke en Fiona Stewart en het boek Uitweg van Boudewijn Chabot.•

NVVE: GA NU EENS HET DEBAT AAN OVER DOOD IN EIGEN REGIE

De rechtbank in Den Bosch heeft Eindhovenaar Alex S. een celstraf opgelegd van drieënhalf jaar (waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk) voor het leveren van het zelfdodingsmiddel Middel X en antibraakmedicijnen. Volgens de rechter heeft S. zich schuldig gemaakt aan hulp bij zelfdoding. Zeker tien mensen zijn overleden na het innemen van het middel. Alex S. gaat in hoger beroep.
De straf is lager dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist, omdat S. verminderd toerekeningsvatbaar is en er volgens de rechter niet op uit was om veel geld te verdienen aan de verkoop. 
S. leverde in een periode van bijna drie jaar capsules van Middel X aan mensen die daarom vroegen.

Het middel kwam in 2017 in de belangstelling door de Coöperatie Laatste Wil (CLW), die ernaar streeft dat het legaal wordt om Middel X te verstrekken. Het bezit van het middel is niet strafbaar, maar het is verboden om het te geven of te verkopen aan mensen die ermee een eind aan hun leven willen maken omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is in Nederland. S. was lid van CLW. Hij werd eruit gezet nadat het bestuur erachter was gekomen dat hij het middel tegen de regels in verkocht. De man zou het spul naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd. Hij stuurde een handleiding en een antibraakmiddel mee, zodat mensen het middel beter konden binnenhouden, terwijl S. geen arts of apotheker is.
De rechtbank vindt het ernstig dat S. deze postpakketjes ‘op grote schaal’ verstuurde. ‘U stelde geen vragen en leverde desgewenst’, zei de rechtbank. Volgens de rechter heeft S. ‘het recht in eigen hand genomen’.

S. kwam in 2016 zelf in aanraking met het middel toen hij depres­sief was. De Eindhovenaar had steeds ernstiger over­gewicht, slaapapneu, pijn en gewrichtsklachten. ‘Ik werd niet geholpen en afgewezen door alle artsen’, zei hij tijdens de rechtszitting. Uit angst om bedlegerig te worden, haalde hij het dodelijke middel in huis. Hij verdiepte zich niet in de achtergrond van de mensen aan wie hij het middel leverde. Hij vond dat mensen zelf een ‘weloverwogen besluit’ kunnen nemen over hun dood.
Toch zou S. het middel met de kennis van nu in zeker één geval niet hebben geleverd. Een 27-jarige man in psychische nood overleefde nadat hij het middel had ingenomen en verklaarde dat hij spijt had van zijn zelfdodingspoging. •

Celstraf voor verkopen van Middel X

In een reactie op de rechtszaak rond Alex S. zegt de NVVE dat het belangrijk is dat Nederland loskomt van incidenten en serieus het debat gaat voeren over de eigen regie over het levenseinde; een doel dat wordt gesteund door twee derde van de Nederlanders.  
De NVVE vindt dat er meer (wettelijke) mogelijkheden moeten komen voor eigen regie op een waardig levenseinde. De vereniging pleit dan ook voor afschaffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding, de mogelijkheid van stervenshulp door professionele hulpverleners die niet per se arts zijn en de gereguleerde verkrijgbaarheid van een legaal, waardig, veilig en betrouwbaar stervensmiddel.  

De NVVE vindt dat mensen met een weloverwogen persisterende doodswens toegang moeten  krijgen tot een legaal, waardig, veilig en betrouwbaar stervensmiddel, zodat zij niet hoeven te kiezen voor een gruwelijke suïcide die veel leed toebrengt aan de persoon in kwestie, omstanders en familie. Daarbij moeten zij openlijk steun van hun naasten kunnen vragen en krijgen, zodat zij niet in eenzaamheid of met angst voor vervolging van dierbaren sterven. 

Mensen met een weloverwogen persisterende doodwens, bij wie geen sprake is van lijden met een medische oorzaak, komen niet in aanmerking voor levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding (euthanasie). Er is geen legaal, waardig, veilig en betrouwbaar stervensmiddel verkrijgbaar, waardoor mensen met een weloverwogen persisterende stervenswens ongelukkig verder leven óf overgaan tot gruwelijke suïcide. Zelfdoding is niet strafbaar, hulp bij zelfdoding is dat op dit moment wel. Daardoor sterven mensen in eenzaamheid, uit angst voor vervolging van dierbaren. Voor mensen die hun zelfdoding niet geheel op eigen kracht kunnen of willen voorbereiden en uitvoeren, is geen professionele stervenshulp (buiten de arts). Denk daarbij aan morele hulp om tot een goed besluit te komen, maar ook aan praktische hulp bij het verkrijgen van de middelen voor een waardige dood. 

De NVVE steunt dus het principe dat er een door de overheid gereguleerd, betrouwbaar levensbeëindigend middel moet komen waarmee mensen weloverwogen en op een waardige wijze een einde aan hun leven kunnen maken. Voor de NVVE staat overigens niet vast dat Middel X zorgt voor een snel, waardig en pijnloos overlijden. Deskundigen spreken elkaar daarover tegen. De NVVE verwijst voor objectieve informatie over de voor- en nadelen van verschillende methoden voor zorgvuldige zelfdoding naar het handboek De vredige pil van Philip Nitschke en Fiona Stewart en het boek Uitweg van Boudewijn Chabot.•

NVVE: GA NU EENS HET DEBAT AAN OVER DOOD IN EIGEN REGIE

De rechtbank in Den Bosch heeft Eindhovenaar Alex S. een celstraf opgelegd van drieënhalf jaar (waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk) voor het leveren van het zelfdodingsmiddel Middel X en antibraakmedicijnen. Volgens de rechter heeft S. zich schuldig gemaakt aan hulp bij zelfdoding. Zeker tien mensen zijn overleden na het innemen van het middel. Alex S. gaat in hoger beroep.
De straf is lager dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist, omdat S. verminderd toerekenings-vatbaar is en er volgens de rechter niet op uit was om veel geld te verdienen aan de verkoop. 
S. leverde in een periode van bijna drie jaar capsules van Middel X aan mensen die daarom vroegen.

Het middel kwam in 2017 in de belangstelling door de Coöperatie Laatste Wil (CLW), die ernaar streeft dat het legaal wordt om Middel X te verstrekken. Het bezit van het middel is niet strafbaar, maar het is verboden om het te geven of te verkopen aan mensen die ermee een eind aan hun leven willen maken omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is in Nederland. S. was lid van CLW. Hij werd eruit gezet nadat het bestuur erachter was gekomen dat hij het middel tegen de regels in verkocht. De man zou het spul naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd. Hij stuurde een handleiding en een antibraakmiddel mee, zodat mensen het middel beter konden binnenhouden, terwijl S. geen arts of apotheker is.
De rechtbank vindt het ernstig dat S. deze postpakketjes ‘op grote schaal’ verstuurde. ‘U stelde geen vragen en leverde desgewenst’, zei de rechtbank. Volgens de rechter heeft S. ‘het recht in eigen hand genomen’.

S. kwam in 2016 zelf in aanraking met het middel toen hij depres­sief was. De Eindhovenaar had steeds ernstiger over­gewicht, slaapapneu, pijn en gewrichts-klachten. ‘Ik werd niet geholpen en afgewezen door alle artsen’, zei hij tijdens de rechtszitting. Uit angst om bedlegerig te worden, haalde hij het dodelijke middel in huis. Hij verdiepte zich niet in de achtergrond van de mensen aan wie hij het middel leverde. Hij vond dat mensen zelf een ‘weloverwogen besluit’ kunnen nemen over hun dood.
Toch zou S. het middel met de kennis van nu in zeker één geval niet hebben geleverd. Een 27-jarige man in psychische nood overleefde nadat hij het middel had ingenomen en verklaarde dat hij spijt had van zijn zelfdodingspoging. •

Celstraf voor verkopen van Middel X