Nog niet alle grote partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep politiek. Er zijn nu zeven leden die actief zijn in zes politieke partijen: D66, GroenLinks, PvdA, SP, Volt en VVD. Bent u lid van de NVVE én lid van een politieke partij en wilt u zich daar hard maken voor versterking van de eigen regie over het levenseinde? Mail uw belangstelling naar beleid@nvve.nl. We gaan graag met u in gesprek. Voorwaarde is dat u betrokken bent bij de meningsvorming over zorg en/of medische ethiek en een stevig landelijk netwerk heeft binnen uw partij. Twee keer per jaar komt de werkgroep politiek bij elkaar (en natuurlijk vaker als de actualiteit daarom vraagt).

Ook buiten de werkgroep politiek heeft u als NVVE-lid of Relevant-lezer invloed. Elke stem telt en samen staan we sterk. Met uw hulp creëren we in deze nieuwe verkiezingsronde nieuwe kansen in onze strijd voor eigen regie en een waardig levenseinde voor iedereen. Kent u mensen die betrokken zijn bij het opstellen van een verkiezingsprogramma? Wijs hen op onze standpunten op nvve.nl/verkiezingen en pleit voor opname in het programma. Bent u lid van een politieke partij? Ga naar het partijcongres, laat uw stem horen en dien zo nodig amendementen in. En voor iedereen geldt: informeer u en uw naasten goed over waar politieke partijen staan als het gaat om het levenseinde. Wij helpen u daarbij in de aanloop naar 22 november met een verkiezingsdebat en een partijenwijzer. Helpt u mee?

Fransien van ter Beek bestuursvoorzitter NVVE

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!?

Op 22 november mogen we naar de stembus. Een spannende tijd volgt, want wie zitten er straks op politiek belangrijke plekken, hoe liggen de stemverhoudingen en welke ruimte biedt het regeerakkoord voor een waardig levenseinde voor iedereen? 

Voor de meeste mensen komen de verkiezingen pas in zicht op het moment dat de politieke partijen actief campagne voeren. Maar het bureau van de NVVE was er deze zomer meteen al druk mee. Door de onverwachte verkiezingsronde moeten partijen opeens in een snelkookpan hun programma’s vormgeven. Daar willen wij natuurlijk invloed op uitoefenen. Om in een vroeg stadium onze stem op de juiste plekken te laten horen, hebben we snel gehandeld; al anderhalve week na de val van het kabinet waren er een draaiboek en een notitie met standpunten en aanbevelingen voor partijprogramma’s en vond een bijeenkomst van onze werkgroep politiek plaats. 

De NVVE voert natuurlijk geregeld gesprekken met vertegenwoordigers van de grote partijen om de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen. Maar nu was er plotsklaps ook werk aan de winkel om de partijcommissies die hun verkiezingsprogramma’s moesten opleveren te beïnvloeden. Wat ben ik dan blij met onze werkgroep politiek! Deze politiek actieve NVVE’ers dragen onze standpunten uit binnen hun eigen politieke netwerken en informeren de Raad van Bestuur van de NVVE over politieke ontwikkelingen, bijeenkomsten en signalen uit fracties en partijen. Zij zijn van grote waarde voor onze vereniging.

Fransien van ter Beek bestuursvoorzitter NVVE

Nog niet alle grote partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep politiek. Er zijn nu zeven leden die actief zijn in zes politieke partijen: D66, GroenLinks, PvdA, SP, Volt en VVD. Bent u lid van de NVVE én lid van een politieke partij en wilt u zich daar hard maken voor versterking van de eigen regie over het levenseinde? Mail uw belangstelling naar beleid@nvve.nl. We gaan graag met u in gesprek. Voorwaarde is dat u betrokken bent bij de meningsvorming over zorg en/of medische ethiek en een stevig landelijk netwerk heeft binnen uw partij. Twee keer per jaar komt de werkgroep politiek bij elkaar (en natuurlijk vaker als de actualiteit daarom vraagt).

Ook buiten de werkgroep politiek heeft u als NVVE-lid of Relevant-lezer invloed. Elke stem telt en samen staan we sterk. Met uw hulp creëren we in deze nieuwe verkiezingsronde nieuwe kansen in onze strijd voor eigen regie en een waardig levenseinde voor iedereen. Kent u mensen die betrokken zijn bij het opstellen van een verkiezings-programma? Wijs hen op onze standpunten op nvve.nl/verkiezingen en pleit voor opname in het programma. Bent u lid van een politieke partij? Ga naar het partijcongres, laat uw stem horen en dien zo nodig amendementen in. En voor iedereen geldt: informeer u en uw naasten goed over waar politieke partijen staan als het gaat om het levenseinde. Wij helpen u daarbij in de aanloop naar 22 november met een verkiezingsdebat en een partijenwijzer. Helpt u mee?

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!?

Op 22 november mogen we naar de stembus. Een spannende tijd volgt, want wie zitten er straks op politiek belangrijke plekken, hoe liggen de stemverhoudingen en welke ruimte biedt het regeerakkoord voor een waardig levenseinde voor iedereen? 

Voor de meeste mensen komen de verkiezingen pas in zicht op het moment dat de politieke partijen actief campagne voeren. Maar het bureau van de NVVE was er deze zomer meteen al druk mee. Door de onverwachte verkiezingsronde moeten partijen opeens in een snelkookpan hun programma’s vormgeven. Daar willen wij natuurlijk invloed op uitoefenen. Om in een vroeg stadium onze stem op de juiste plekken te laten horen, hebben we snel gehandeld; al anderhalve week na de val van het kabinet waren er een draaiboek en een notitie met standpunten en aanbevelingen voor partijprogramma’s en vond een bijeenkomst van onze werkgroep politiek plaats. 

De NVVE voert natuurlijk geregeld gesprekken met vertegenwoordigers van de grote partijen om de belangen van onze leden onder de aandacht te brengen. Maar nu was er plotsklaps ook werk aan de winkel om de partij-commissies die hun verkiezings-programma’s moesten opleveren te beïnvloeden. Wat ben ik dan blij met onze werkgroep politiek! Deze politiek actieve NVVE’ers dragen onze standpunten uit binnen hun eigen politieke netwerken en informeren de Raad van Bestuur van de NVVE over politieke ontwikkelingen, bijeenkomsten en signalen uit fracties en partijen. Zij zijn van grote waarde voor onze vereniging.